Difference ng Real Estate Broker at Real Estate Agent | Real Estate Philippines

Difference ng Real Estate Broker at Real Estate Agent | Real Estate Philippines

Karamihan sa atin ay hindi tayo acquainted sa kung ano ba ang kaibahan ng Real Estate Broker sa Real Estate Agent. Basta ang alam natin, na kapag nagbebenta ng property ay ang tawag natin ay Agent. At kung ikaw ay nakakita na ng mga posting ng housing initiatives, makikita mo na might nakalagay na Real Estate Agent or Real Estate Broker after ng title ng nagpost. Ano nga ba ang kaibahan ng Real Estate Broker at Real Estate Agent?

Alamin po natin ito dito sa aking video.

—————————————————————————————————-

Follow my Social Media accounts:

Youtube channel: https://www.youtube.com/c/RalfRogerTagao

Facebook web page : https://www.facebook.com/ralftagao

FB messenger: https://www.facebook.com/ralfroger.tagao

Regards,

Ralf Roger Tagao
Acountant/Licensed Real Estate Broker
PRC License # 0013076
HLURB License# 002220

—————————————————————————————————-
Note: Si Ralf Roger Tagao ay isang Accountant, Licensed Real Estate Broker main round 20 actual property brokers, at Social Media Influencer with greater than 5 thousand Youtube Subscribers/Followers, & 140+ movies about actual property ideas for 1st time homebuyers, actual property initiatives & different self-help subjects.

#realestatebroker
#realestateagent
#ralfrogertagao

Real Estate